SUKANTA MAHAVIDYALAYA
REVISED FINAL MERIT LIST 2019
 B.A GENERAL ST ALL REVISED FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM19004535 Rahul muunda ST N 301 75.25
2 2 SM19005163 monalisha roy ST N 300 75
3 3 SM19002314 REEMA KARJEE ST N 287 71.75
4 4 SM19001280 ANANTA SAIBA ST N 280 70
5 5 SM19004940 KARISMA LAMA ST N 276 69
6 6 SM19002134 AKASH ORAON ST N 275 68.75
7 7 SM19003611 BIPAN SAIBA ST N 258 64.5
8 8 SM19003716 SANJIT ORAON ST N 252 63
9 9 SM19002790 RUPANTI INDOWAR ST N 248 62
10 10 SM19005120 MUNA ORAON ST N 242 60.5
11 11 SM19004523 SUDIP BHAGAT ST N 237 59.25
12 12 SM19004013 priya saibya ST N 235 58.75
13 13 SM19005429 ABHISEK KARJEE ST N 233 58.25
14 14 SM19000543 NANDITA SAIBYA ST N 228 57
15 15 SM19002085 bijay saiba ST N 227 56.75
16 16 SM19004676 PRAHLAD ORAON ST N 227 56.75
17 17 SM19002128 BISWAJIT RABHA ST N 224 56
18 18 SM19001936 MUKUL SUBBA ST N 221 55.25
19 19 SM19003210 SARMILA BASUMATARI ST N 216 54
20 20 SM19003479 PRIYA KARJEE ST N 214 53.5
21 21 SM19003990 SABITA MUNDA ST N 210 52.5
22 22 SM19003163 nikita narjinary ST N 208 52
23 23 SM19004402 RABINA BARWA ST N 208 52
24 24 SM19002925 SUMITRA SUBBA ST N 207 51.75
25 25 SM19001947 ESRILE TIRKEY ST N 205 51.25
26 26 SM19003481 JYOTI ORAON ST N 205 51.25
27 27 SM19003835 ARCHANA ORAON ST N 202 50.5
28 28 SM19003856 HAIMONTI ORAON ST N 202 50.5
29 29 SM19003545 KABITA ORAON ST N 201 50.25
30 30 SM19005024 RAHUL ORAON ST N 201 50.25
31 31 SM19001160 SANJIT OROW ST N 199 49.75
32 32 SM19002724 sumi oraon ST N 199 49.75
33 33 SM19004618 SUMI ORAON ST N 199 49.75
34 34 SM19003496 MAMATA KARJEE ST N 198 49.5
35 35 SM19000097 promila lakra ST N 198 49.5
36 36 SM19004452 AMAN BAROA ST N 196 49
37 37 SM19002052 RIJOY RABHA ST N 196 49
38 38 SM19001436 RAJ SAIBA ST N 195 48.75
39 39 SM19003837 RASNA ORAON ST N 194 48.5
40 40 SM19003900 somari oraon ST N 191 47.75
41 41 SM19000979 tapas munda ST N 191 47.75
42 42 SM19003249 DIPA KARJEE ST N 189 47.25
43 43 SM19005278 PALLABI SAIBYA ST N 187 46.75
44 44 SM19003197 RABI SAIBYA ST N 187 46.75
45 45 SM19003840 SANJOY ORAON ST N 186 46.5
46 46 SM19003580 ROSHNI MINJ ST N 185 46.25
47 47 SM19003459 ANUSKA TIRKEY ST N 183 45.75
48 48 SM19000165 PABITA RABHA ST N 182 45.5
49 49 SM19005222 mery oraon ST N 181 45.25
50 50 SM19002785 NIKITA LAKRA ST N 181 45.25
51 51 SM19004630 RESHMA ORAON ST N 180 45
52 52 SM19000540 SANTOSHI ORAON ST N 179 44.75
53 53 SM19001556 SUBRATA ORAON ST N 179 44.75
54 54 SM19003593 SAJAN ORAON ST N 178 44.5
55 55 SM19003679 ANUPRIYA MINJ ST N 177 44.25
56 56 SM19003499 SUDARSHAN ORAON ST N 177 44.25
57 57 SM19001885 SANGITA ORAON ST N 176 44
58 58 SM19002546 TAPASHI MAJHI ST N 175 43.75
59 59 SM19003563 HEMANTI ORAON ST N 173 43.25
60 60 SM19003944 himani oraOn ST N 173 43.25
61 61 SM19004388 AMI RABHA ST N 172 43
62 62 SM19002595 BIJOY ORAON ST N 172 43
63 63 SM19004732 rima uraon ST N 172 43
64 64 SM19001092 BIKASH ORAON ST N 169 42.25
65 65 SM19003581 chandana oraon ST N 169 42.25
66 66 SM19004519 SUDIP LAKRA ST N 169 42.25
67 67 SM19000466 PURNIMA MUNDA ST N 167 41.75
68 68 SM19003484 HIRANI MUNDA ST N 165 41.25
69 69 SM19004393 NILIMA RABHA ST N 165 41.25
70 70 SM19003641 PRIYA BARWA ST N 165 41.25
71 71 SM19001199 KAMAL MUNDA ST N 164 41
72 72 SM19002337 PUJA URAON ST N 164 41
73 73 SM19004715 SEKHAR GABUR ST N 163 40.75
74 74 SM19003190 SUBRATA KARJEE ST N 159 39.75