SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST (ST) 2017
 B.A HONOURS PHILOSOPHY ST ALL FINAL MERIT LIST (ST) 2017
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM17002820 ARPITA SANTAL ST N 88 320 82.67
2 2 SM17004880 MONGAL ORAON ST N 70 280 70.00
3 3 SM17003375 RAJU HEMRAM ST N 73 262 68.00
4 4 SM17002930 JUNIKA KARJEE ST N 67 274 68.00
5 5 SM17000046 PUJA MUNDA ST N 71 240 63.67
6 6 SM17000225 babita oraon ST N 70 240 63.33
7 7 SM17004448 SUSMITA KARJEE ST N 71 233 62.50
8 8 SM17003771 JUSITA ORAON ST N 67 239 62.17
9 9 SM17000483 mitali byadh ST N 57 238 58.67
10 10 SM17000276 mamta toppo ST N 68 213 58.17
11 11 SM17000909 LAB BRAHMMA ST N 60 210 55.00
12 12 SM17003327 KARMISTA ORAON ST N 56 207 53.17
13 13 SM17004534 JABA KUJUR ST Y 58 200 52.67