SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM19004386 ANKANA TANTI ST N 80 82.50
2 2 SM19000180 JANAK CHAMPROMARY ST N 93 81.75
3 3 SM19001404 MUKTA MUNDA ST N 85 79.75
4 4 SM19000148 SUJIT RABHA ST N 88 79.50
5 5 SM19002519 MONIKA ORAON ST N 78 75.00
6 6 SM19005155 monalisha roy ST N 76 75.00
7 7 SM19002232 SABINAY NARJINARY ST N 67 72.75
8 8 SM19001038 DIPA MUNDA ST N 74 71.50
9 9 SM19002126 PRATIKSHA TIRKEY ST N 71 71.25
10 10 SM19001129 JYOTIRJOY KARJEE ST N 72 71.00
11 11 SM19000643 ROSLIYAN BASUMATA ST N 70 69.50
12 12 SM19005276 AKASH ORAON ST N 71 68.75
13 13 SM19002644 ALOKA EKKA ST N 63 67.50
14 14 SM19005197 REBA KARJEE ST N 71 66.00
15 15 SM19001430 SUJATA ORAON ST N 70 66.00
16 16 SM19001661 PUJA KARJEE ST N 72 63.25
17 17 SM19000420 SUPARNA ORAON ST N 74 61.50
18 18 SM19003258 SUPRIYA KARJEE ST N 67 61.25
19 19 SM19005275 BIRAJ ORAON ST N 53 59.25
20 20 SM19001753 ambika champramary ST N 56 58.75
21 21 SM19000730 PRIYA SAIBYA ST N 47 58.75
22 22 SM19000524 PIYASHA BARUA ST N 57 57.50
23 23 SM19004049 BIRAJ ORAON ST N 58 57.00
24 24 SM19002119 BIJAY SAIBA ST N 47 56.75
25 25 SM19002657 ANJANA ORAON ST N 62 55.75
26 26 SM19001749 ritu karjee ST N 60 53.00
27 27 SM19004328 DIPALI ORAON ST N 52 52.75
28 28 SM19004614 SUMI ORAON ST N 51 49.75