SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A HONOURS ENGLISH ST ALL FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM19000356 JANETH ORAON ST N 82 85.25
2 2 SM19000844 SUPRIYA SAIBYA ST N 74 82.75
3 3 SM19000148 SUJIT RABHA ST N 76 82.50
4 4 SM19004825 PRIYANKA NARJINARY ST N 75 79.25
5 5 SM19003181 DHRUBA JYOTI KARJEE ST N 78 76.25
6 6 SM19002126 PRATIKSHA TIRKEY ST N 80 75.25
7 7 SM19001038 DIPA MUNDA ST N 73 75.25
8 8 SM19002232 SABINAY NARJINARY ST N 71 73.75
9 9 SM19001129 JYOTIRJOY KARJEE ST N 74 73.00
10 10 SM19000643 ROSLIYAN BASUMATA ST N 60 67.00
11 11 SM19004930 SNEHA KISPOTTA ST N 70 66.25
12 12 SM19003651 DIVID CHAMPRAMARY ST N 63 65.50
13 13 SM19000730 PRIYA SAIBYA ST N 67 63.75
14 14 SM19004328 DIPALI ORAON ST N 61 56.50
15 15 SM19005275 BIRAJ ORAON ST N 42 56.50
16 16 SM19004614 SUMI ORAON ST N 50 51.50