SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST (ST) 2017
 B.A HONOURS BENGALI ST ALL FINAL MERIT LIST (ST) 2017
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM17002583 SHILA KARJEE ST N 90 311 81.83
2 2 SM17002820 ARPITA SANTAL ST N 82 320 80.67
3 3 SM17003762 SWADHIN SHAIBYA ST N 76 317 78.17
4 4 SM17002265 BHAGABATI HEMBRAM ST N 82 290 75.67
5 5 SM17000027 RUMA RABHA ST N 70 302 73.67
6 6 SM17004880 MONGAL ORAON ST N 80 280 73.33
7 7 SM17002498 PROKASH SAIBA ST N 76 286 73.00
8 8 SM17004123 PARBATI ORAON ST N 80 276 72.67
9 9 SM17002930 JUNIKA KARJEE ST N 74 274 70.33
10 10 SM17004118 sneha minj ST N 68 284 70.00
11 11 SM17005214 MONORANJAN SAIBA ST N 75 264 69.00
12 12 SM17002405 BONIKA KARJEE ST N 70 273 68.83
13 13 SM17000170 SADHANA RABHA ST N 70 270 68.33
14 14 SM17000514 AJAY KARJEE ST N 67 269 67.17
15 15 SM17004243 LITTLE HORO ST N 64 271 66.50
16 16 SM17003375 RAJU HEMRAM ST N 68 262 66.33
17 17 SM17001998 MONIKA KARJEE ST N 68 257 65.50
18 18 SM17004557 SANJIT SHAIBYA ST N 62 263 64.50
19 19 SM17002433 sagorika saibya ST N 70 242 63.67
20 20 SM17001515 HEENA SAIBA ST N 68 239 62.50
21 21 SM17002114 BABLA ORAON ST N 70 234 62.33
22 22 SM17002922 SARANJALI GABUR ST N 70 231 61.83
23 23 SM17004804 SUMAN SAIBA ST N 66 234 61.00
24 24 SM17001558 SUMAN SAIBA ST N 66 234 61.00
25 25 SM17000046 PUJA MUNDA ST N 62 240 60.67
26 26 SM17005066 PRABIR ORAON ST N 60 243 60.50
27 27 SM17000183 PRITI RABHA ST N 67 227 60.17
28 28 SM17003771 JUSITA ORAON ST N 61 239 60.17
29 29 SM17000225 babita oraon ST N 60 240 60.00
30 30 SM17004448 SUSMITA KARJEE ST N 62 233 59.50
31 31 SM17001034 AMRITA LAKRA ST N 57 242 59.33
32 32 SM17005126 CHANCHAL ORAON ST N 54 245 58.83
33 33 SM17002179 BANALI SAIBA ST N 63 226 58.67
34 34 SM17000528 POMPY PANNA ST N 53 246 58.67
35 35 SM17000319 NANDITA BHAGAT ST N 60 231 58.50
36 36 SM17005766 JUNKUMAR ORAWN ST N 62 224 58.00
37 37 SM17000483 mitali byadh ST N 55 236 57.67
38 38 SM17005069 priya saiba ST N 54 229 56.17
39 39 SM17003801 MANDIRA KARJEE ST N 58 218 55.67
40 40 SM17004815 JOYATI ORAON ST N 52 229 55.50
41 41 SM17004775 KUNAL BILUNG ST N 56 205 52.83
42 42 SM17000276 mamta toppo ST N 52 213 52.83
43 43 SM17000081 nikita oraon ST N 50 203 50.50
44 44 SM17001608 HITISH NARJINARY ST N 45 211 50.17