SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A HONOURS SANSKRIT ST ALL FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM19004825 PRIYANKA NARJINARY ST N 80 80.50
2 2 SM19003181 DHRUBA JYOTI KARJEE ST N 72 74.25
3 3 SM19005155 monalisha roy ST N 70 73.75
4 4 SM19003340 SHYAMAL MUNDA ST N 90 72.75
5 5 SM19000643 ROSLIYAN BASUMATA ST N 78 69.50
6 6 SM19001430 SUJATA ORAON ST N 71 66.00
7 7 SM19001749 ritu karjee ST N 55 53.00
8 8 SM19004614 SUMI ORAON ST N 55 49.75