SUKANTA MAHAVIDYALAYA
FINAL MERIT LIST 2019
 B.A HONOURS EDUCATION ST ALL FINAL MERIT LIST 2019
Name           
SL NO.RankStudentIdNameCategoryPHSubject MarksBest Four(T)Merit PointStatus
1 1 SM19000356 JANETH ORAON ST N 90 85.25
2 2 SM19003436 SAJU KUJUR ST N 73 74.25
3 3 SM19002232 SABINAY NARJINARY ST N 80 72.75
4 4 SM19003340 SHYAMAL MUNDA ST N 75 72.75
5 5 SM19002126 PRATIKSHA TIRKEY ST N 70 71.25
6 6 SM19005276 AKASH ORAON ST N 71 68.75
7 7 SM19002644 ALOKA EKKA ST N 72 67.50
8 8 SM19005197 REBA KARJEE ST N 62 64.50
9 9 SM19001661 PUJA KARJEE ST N 63 63.00
10 10 SM19000420 SUPARNA ORAON ST N 72 61.50
11 11 SM19000847 ROHIT ORAON ST N 0 60.25
12 12 SM19000524 PIYASHA BARUA ST N 55 57.50
13 13 SM19004049 BIRAJ ORAON ST N 75 57.00
14 14 SM19002639 rahit saiba ST N 50 55.50
15 15 SM19001749 ritu karjee ST N 56 53.00
16 16 SM19001213 SANJIT OROW ST N 50 49.75